Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua bộ kiểm tra áp suất thủy lực máy xúc với ống nghiệm khớp nối và máy đo

Cần mua bộ kiểm tra áp suất thủy lực máy xúc với ống nghiệm khớp nối và máy đo

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua bộ kiểm tra áp suất thủy lực máy xúc với ống nghiệm khớp nối và máy đo

Số lượng mua: 1 bộ

Mục đích mua hàng: sử dụng phục vụ sửa chữa

Địa điểm nhận hàng: Kinh Môn- Hải Dương