Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua công tác hành trình

Cần mua công tác hành trình

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua công tác hành trình

Mã: Honeywell GXE51A1B

Số lượng mua: 20 cái (hồ sơ CO CQ đi kèm)

Mục đích mua hàng: thương mại

Địa điểm nhận hàng: Đà Nẵng