Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua dây đai, dây curoa

Cần mua dây đai, dây curoa

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua dây đai, dây curoa

1. BELT; BG400UP5M10-HC,Ultra PX Belt

2. BELT; BG500UP5M10-HC,Ultra PX Belt

3. BELT; BG453UP3M6-HC,Ultra PX Belt

4. BELT; BG312UP3M6-HC,Ultra PX Belt

5. BELT; BG350UP5M10-HC,Ultra PX Belt

6. BELT; BG420UP5M10-HC,Ultra PX Belt

7. BELT; BG303UP3M4-HC,Ultra PX Belt

8. BELT; BG393UP3M4-HC,Ultra PX Belt

Số lượng mua: mỗi loại 100 cái

Mục đích mua hàng: thương mại

Địa điểm nhận hàng: Bắc Giang