Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua hóa chất 2-acrylamido-2-methyl-propane-sulfonic Acid Copolymer. AMPS

Cần mua hóa chất 2-acrylamido-2-methyl-propane-sulfonic Acid Copolymer. AMPS

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua hóa chất 2-acrylamido-2-methyl-propane-sulfonic Acid Copolymer. AMPS

Số lượng mua: 1 tấn

Mục đích mua hàng: thương mại

Địa điểm nhận hàng: Tiền Giang