Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua hỗn hợp Letheen Broth

Cần mua hỗn hợp Letheen Broth

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua hỗn hợp Letheen Broth

Số lượng mua: 500g (cần xuất hóa đơn VAT)

Mục đích mua hàng: sử dụng phân tích hóa sinh

Địa điểm nhận hàng: Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh