Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua kích Larzep

Cần mua kích Larzep

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua kích Larzep

1. Kích Larzep 30 tấn, SX03013

Số lượng mua: 2 cái

2. Kích lỗ tấm Larzep, 60 tấn, DAH10010

Số lượng mua: 1 cái

Mục đích mua hàng: thương mại

Địa điểm nhận hàng: Tp. Hồ Chí Minh