Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua máy đo PH và độ ẩm, máy đo độ dẫn điện EC trong đất, máy đo độ dẫn điện EC trong đất

Cần mua máy đo PH và độ ẩm, máy đo độ dẫn điện EC trong đất, máy đo độ dẫn điện EC trong đất

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua máy đo PH và độ ẩm, máy đo độ dẫn điện EC trong đất, máy đo độ dẫn điện EC trong đất

1. Máy đo PH và độ ẩm DM 15: 2 chiếc

2. Máy đo độ dẫn điện EC trong đất HI98331: 2 chiếc

3. Máy đo độ ngọt khúc xạ kế cầm tay (0-32%): 1 chiếc

Mục đích mua hàng: sử dụng

Địa điểm nhận hàng: Hà Nội