Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua máy tính công nghiệp

Cần mua máy tính công nghiệp

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua máy tính công nghiệp

Mã ATBOX-J1900 

Số lượng mua: 4 chiếc

Mục đích mua hàng: sử dụng

Địa điểm nhận hàng: Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh