Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua phao quay dầu chống cháy

Cần mua phao quay dầu chống cháy

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua phao quay dầu chống cháy (WGJ)

Yêu cầu: loại của EU G7 

Mục đích mua hàng: sử dụng, đặt hàng định kỳ

Cần được tư vấn trao đổi chi tiết.

Điểm điểm nhận hàng: Hà Nội