Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua súng bơm lốp đồng hồ áp suất- đầu bơm

Cần mua súng bơm lốp đồng hồ áp suất- đầu bơm

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua súng bơm lốp đồng hồ áp suất- đầu bơm

Số lượng mua: 1 cái

Mục đích mua hàng: sử dụng phục vụ sửa chữa

Địa điểm nhận hàng: Kinh Môn- Hải Dương