Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua tấm pin năng lượng mặt trời

Cần mua tấm pin năng lượng mặt trời

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua tấm pin năng lượng mặt trời

Jinko Solar 400W

Số lượng mua: 3 tấm

Mục đích mua hàng: mua lắp bổ sung cho kín mái

Địa điểm nhận hàng: Nha Trang, Khánh Hòa