Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua tay bơm lốp xe tải xoáy ti van có đồng hồ

Cần mua tay bơm lốp xe tải xoáy ti van có đồng hồ

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua tay bơm lốp xe tải xoáy ti van có đồng hồ

Số lượng mua: 1 cái

Mục đích mua hàng: sử dụng phục vụ sửa chữa

Địa điểm nhận hàng: Kinh Môn- Hải Dương