Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua thước thép cuộn Sola Compact

Cần mua thước thép cuộn Sola Compact

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua thước thép cuộn Sola Compact

Loại 5m

Số lượng mua: 3 cuộn

Mục đích mua hàng: sử dụng

Địa điểm nhận hàng: Vũng Tàu