Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua tủ đựng dụng cụ cơ khí

Cần mua tủ đựng dụng cụ cơ khí

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua tủ đựng dụng cụ cơ khí

1. Kích thước 150 x 96 x 41 cm, màu xanh

 

 

2. Kích thước 80 x 40 x 130 cm, màu xanh

 

 

Số lượng: mỗi loại 1 chiếc

Mục đích mua hàng: sử dụng

Địa điểm nhận hàng: Hà Nam