FREE

Hồ sơ

Snowfall Global Company Quốc gia: Hàn Quốc Tỉnh thành: Gyeonggi-Do Ngày tham gia: 24/03/2021 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: ice planer, noodle making machine, fruit and vegetable slicer Lượt truy cập: 3,503 Xem thêm Liên hệ

Hồ sơ công ty

Tên công ty: Snowfall Global Company
Quốc gia: Hàn Quốc
Tỉnh thành: Gyeonggi-Do
Loại nhà cung cấp: Thành viên miễn phí
Địa chỉ: #14059 No 510, 16 Heungandaero427beon-gil , Anyang city, Gyeonggi province, KOREA
Fax:
Website: http://www.snowfallglobal.com/
Hình thức hoạt động: Nhà máy/ Sản xuất, Xuất/nhập khẩu
Sản phẩm chính: ice planer, noodle making machine, fruit and vegetable slicer
Số nhân viên: 0