FREE

Hồ sơ

Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật REECO Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh Ngày tham gia: 27/10/2017 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: cung cấp các giải pháp đo đạc, quan trắc, giám sát môi trường, hệ thống phương tiện, robot ngầm (AUVs & ROVs) Lượt truy cập: 358,413 Xem thêm Liên hệ

Sản phẩm mới

Thiết bị đo DO online
Thiết bị đo DO online

Giá: Liên hệ

Thiết bị đo pH online
Thiết bị đo pH online

Giá: Liên hệ

Thiết bị đo độ đục online
Thiết bị đo độ đục online

Giá: Liên hệ

Bút đo đa thông số pH/ EC1030A
Bút đo đa thông số pH/ EC1030A

Giá: 5,540,700 VND

Bút đo nhiệt độ, ORP hãng YSI (Mỹ)
Bút đo nhiệt độ, ORP hãng YSI (Mỹ)

Giá: 6,173,200 VND

Bút đo pH, nhiệt độ hãng YSI (Mỹ)
Bút đo pH, nhiệt độ hãng YSI (Mỹ)

Giá: 4,275,700 VND

Bút đo nhiệt độ, độ dẫn, TDS (Tổng chất rắn hòa tan) - YSI (Mỹ)
Bút đo nhiệt độ, độ dẫn, TDS (Tổng chất rắn hòa tan) - YSI (Mỹ)

Giá: 4,945,000 VND

Thiết bị đo Clo dư online
Thiết bị đo Clo dư online

Giá: Liên hệ

BenthoTorch – Thiết bị phân tích định lượng tảo bám đáy
BenthoTorch – Thiết bị phân tích định lượng tảo bám đáy

Giá: Liên hệ

FluoroProbe – Thiết bị đo, định lượng phân bố các nhóm tảo theo độ sâu quan trắc
FluoroProbe – Thiết bị đo, định lượng phân bố các nhóm tảo theo độ sâu quan trắc

Giá: Liên hệ

Thiết bị quan trắc, bảo vệ nước sinh hoạt online (ToxProtect 64)
Thiết bị quan trắc, bảo vệ nước sinh hoạt online (ToxProtect 64)

Giá: Liên hệ

Thiết bị xác định độc tố bằng Daphnia (DaphTox II)
Thiết bị xác định độc tố bằng Daphnia (DaphTox II)

Giá: Liên hệ

Hệ thống thiết bị quan trắc và thử nghiệm độc chất bằng tảo - Hệ thống Algae Toximeter
Hệ thống thiết bị quan trắc và thử nghiệm độc chất bằng tảo - Hệ thống Algae Toximeter

Giá: Liên hệ

Thiết bị lấy mẫu tự động ProSample
Thiết bị lấy mẫu tự động ProSample

Giá: Liên hệ

Hệ thống lấy mẫu và đo các thông số hải dương theo tầng nước kèm theo tời điện
Hệ thống lấy mẫu và đo các thông số hải dương theo tầng nước kèm theo tời điện

Giá: Liên hệ

Đĩa Secchi đo độ trong của nước
Đĩa Secchi đo độ trong của nước

Giá: Liên hệ

Tời kéo bằng tay
Tời kéo bằng tay

Giá: Liên hệ

Thiết bị đo lưu lượng Hydro-Bios dạng cơ học
Thiết bị đo lưu lượng Hydro-Bios dạng cơ học

Giá: Liên hệ

Thiết bị đo lưu tốc dòng cầm tay RHCM
Thiết bị đo lưu tốc dòng cầm tay RHCM

Giá: Liên hệ

Hệ thống đo và kiểm soáy liên tục Clo dư, độ đục, pH...
Hệ thống đo và kiểm soáy liên tục Clo dư, độ đục, pH...

Giá: Liên hệ