Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua bộ dụng cụ kiểm tra

Cần mua bộ dụng cụ kiểm tra

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua bộ dụng cụ kiểm tra

1. Bộ dụng cụ kiểm tra Nitơ tổng 0-100 ppm, WIT-TN-i

Số lượng mua: 2 bộ

2. Bộ dụng cụ kiểm tra Ammonium 0.3-26 ppm, WITNH4

Số lượng mua: 2 bộ

3. Bộ dụng cụ kiểm tra COD 0- 250 ppm, WIT-COD-H

Số lượng mua: 1 bộ

Mục đích mua hàng: sử dụng

Địa điểm nhận hàng: Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh