Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cơ chế giải quyết tranh chấp

Các biện pháp và cơ chế giải quyết tranh chấp

- Hatex.vn không chịu trách nhiệm và không giải quyết các khiếu nại, tranh chấp của  người mua và người bán liên quan chất lượng hàng hóa, dịch vụ của người bán đã mua/ bán trên Hatex.vn

- Hatex.vn không chịu trách nhiệm và không giải quyết các khiếu nại, tranh chấp giữa người bán với một bên thứ ba liên quan tới quyền sở hữu trí tuệ của hàng hóa/dịch vụ mà người bán đăng tải trên website Hatex.vn.

- Hatex.vn chỉ giải quyết các khiếu nại của người bán hoặc người mua liên quan tới dịch vụ mà Hatex.vn cung cấp (nếu có).

Quy trình giải quyết tranh chấp.

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu

Hatex.vn tiếp nhận khiếu nại bằng văn bản tại đơn vị quản trị và vận hành là Trung tâm hoặc số điện thoại hotline 0225.3757110 hoặc qua email: Thongtin@hatex.vn

Bước 2: Phân tích khiếu nại

Đối với các khiếu nại trực tiếp hoặc qua điện thoại, email mà có đủ thông tin, có thể giải quyết được ngay: trả lời khiếu nại khách hàng ngay. Đối với khiếu nại chưa đủ thông tin hoặc không thể giải quyết được ngay thì thực hiện:

Gửi văn bản hồi âm khiếu nại trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại (đối với khiếu nại bằng văn bản, email, điện thoại…)

Chuyển khiếu nại cho bộ phận/đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại.

Bước 3: Xác định nguyên nhân phát sinh và giải quyết khiếu nại

Bộ phận/đơn vị chủ trì giải quyết khiếu nại phối hợp với các đơn vị liên quan xác định nguyên nhân phát sinh khiếu nại.

Đề xuất các cấp có thẩm quyền phương án giải quyết (Nếu bắt buộc).

Bước 4: Trả lời/giải quyết khiếu nại khách hàng

Gửi văn bản trả lời khiếu nại khách hàng

Gửi các bộ phận có liên quan khắc phục sự cố phát sinh khiếu nại (nếu nguyên nhân do lỗi của Hatex.vn)

Bước 5: Kết thúc khiếu nại

Lưu hồ sơ; Tổng kết, rút kinh nghiệm.

- Tranh chấp giữa người bán với người mua trong quá trình thực hiện hợp đồng phải được giải quyết trên cơ sở các điều khoản của hợp đồng công bố tại website Hatex.vn vào thời điểm giao kết hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan.

- Trong trường hợp người bán hoặc/và người mua lựa chọn Trọng tài hoặc Tòa án là cơ quan giải quyết tranh chấp giữa người bán và người mua, Hatex.vn cam kết sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho Trọng tài hoặc Tòa án để hỗ trợ cho quá trình giải quyết tranh chấp đó.

- Người bán không được lợi dụng các ưu thế của mình trên môi trường điện tử để đơn phương giải quyết những vấn đề tranh chấp khi chưa có sự đồng ý của người mua.

- Việc giải quyết tranh chấp phải thông qua thương lượng giữa các bên, hòa giải, trọng tài hoặc tòa án theo các thủ tục, quy định hiện hành về giải quyết tranh chấp.

- Hatex.vn được tham gia hòa giải tranh chấp phát sinh giữa người mua với người bán trên website Hatex.vn của mình.

Khách hàng gửi địa chỉ khiếu nại tới địa chỉ:

- Đơn vị quản trị và vận hành: Trung tâm Phát triển khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 276B, nhà A10, Đồng Tâm, Lạch Tray, Hải Phòng.

- Giám đốc:  Ông Nguyễn Đình Vinh

- Điện thoại: 0225.3757101; DĐ:  0913.511.004

- Email: thongtin@hatex.vn