Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua đầu báo rò khí gas

Cần mua đầu báo rò khí gas

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua đầu báo rò khí gas

Model: EX-301

Số lượng mua: 5 bộ

Mục đích mua hàng: sử dụng lắp đặt cho hệ thống cấp LPG

Địa điểm nhận hàng: Duy Tiên - Hà Nam