Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua hệ thống máy tiện mini

Cần mua hệ thống máy tiện mini

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua hệ thống máy tiện mini

Số lượng mua: 1 hệ thống (bao gồm cấp phôi tự động+ máy tiện + lấy phôi tự động)

Mục đích mua hàng: gia công sản phẩm

Ngân sách đầu tư: dưới 1 tỷ

Địa điểm nhận hàng: Hải Phòng

Rất mong nhận được báo giá các phương án tư vấn, năng suất gia công.

Bản vẽ của sản phẩm:

hệ thống máy tiện mini

 

hệ thống máy tiện mini-