Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua hóa chất xút lỏng NAOH 20%

Cần mua hóa chất xút lỏng NAOH 20%

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua hóa chất xút lỏng NAOH 20%

Yêu cầu:

Xút lỏng

Số lượng mua: 400 lít

Mục đích mua dùng để xử lý nước thải trực tiếp

Mục đích mua hàng: Thương mại

Địa điểm nhận hàng: KCN Kim Huy, Bình Dương

Bạn báo giá thêm cho mình hóa chất PAC.