Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần tư vấn lắp đặt lò đốt rác thải sinh hoạt

Cần tư vấn lắp đặt lò đốt rác thải sinh hoạt

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần tư vấn lắp đặt lò đốt rác thải sinh hoạt

01 tuần đốt 01 lần, mỗi lần khoảng 500kg đến 01 tấn

Địa điểm lắp đặt: Bắc Giang

Sản phẩm đã xem