Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Lò đốt chất thải nguy hại CEETIA-CN 150

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Mô tả lò đốt chất thải nguy hại CEETIA-CN 150:

Phân loại sơ bộ chất thải công nghiệp nguy hại tại nguồn

- Vận chuyển về xí nghiệp đốt

- Phân loại chất thải công nghiệp

- Cấp chất thải vào buồng đốt từng mẻ bằng hệ thống thủy lực

- Đốt chất thải - Khử bụi kiểu ướt - Xử lý khí độc hại: SO2, NOx... - Hấp phụ Dioxin/Furan bằng than hoạt tính

- Thải khói; xử lý nước thải

- Điều khiển chế độ vận hành bằng tay hoặc tự động hoàn toàn.

Công suất (Tính theo ca): 12.000 kg/ca (8 giờ)

Các chi tiêu kinh tế - kỹ thuật khác:

Tiêu hao dầu diezen: 0,25-0,35 kg dầu/kg chất thải công nghiệp. 

Lĩnh vực áp dụng:

- Đốt các chất thải công nghiệp nguy hại đã phân loại

- Đốt các thải y tế đã phân loại.

Ưu điểm của CN / TB:

- Có khả năng đốt được nhiều loại chất thải

- Tiêu hao dầu thấp

- Các chỉ tiêu về khói thải: đạt tiêu chuẩn Việt Nam.

Yêu cầu kỹ thuật trong vận hành, lắp đặt:

Nhân lực: 02, trong đó:   kỹ sư, KTV : 01 Công nhân : 01

Năng lượng: Điện - 30 kWh

Khi đốt, dầu: Dầu diezel (DO)

Nhà xưởng, đất đai: 200 m2