FREE

Hồ sơ

Phòng sinh học thực nghiệm - Viện hóa học các hợp chất thiên nhiên Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Hà Nội Ngày tham gia: 14/11/2017 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: thực phẩm chức năng, nghiên cứu chế phẩm trong nông nghiệp và xử lý môi trường Lượt truy cập: 206,520 Xem thêm Liên hệ

Lĩnh vực